Water zuivering Oman

Bij het produceren van olie en gas komt veel water omhoog. In het verleden werd dit water behandeld als afval. Maar met name in landen waar gebrek aan water is, is het van belang dit water te zuiveren en te hergebruiken.

In Oman heb ik een project geimplementeerd waarbij het produktiewater uit olieputten gezuiverd werd via riet,een zgn rietfilter. Het schone water werd vervolgens gebruikt voor irrigatie van landbouwgrond, en het riet als voedsel voor kamelen. Op deze manier kan ruim 5000 m3 afvalwater per dag verwerkt, en hergebruikt worden voor irrigatie.

IMG_8838 (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s