Interview met J.Schouten

Wie ben je?

Mijn naam is Jeanet Schouten, sustainability consultant en oprichter van Schouten Energy.

Foto Jeanet

Ben je altijd sustainability consultant geweest?

Nee.. In totaal heb ik 15 jaar in de olie & gas industrie gewerkt, in diverse rollen varierend van asset en project management tot research en innovatie. In Australie was ik ‘New Technologies’ project manager, en heb ik onder andere projecten geleid in water management, nieuwe produktie processen toegepast, maar ook nieuwe technologieen geimplementeerd voor een efficienter en duurzamer resultaat. Een van mijn laatste projecten draaide bijvoorbeeld om het ontwikkelen en implementeren van een techniek om afvalwater van het boren te recyclen.

Toen ik vorig jaar vanuit Australie terugkeerde naar Nederland wilde ik vooral verder gaan met nieuwe technologieen en duurzame innovaties, en besloot ik mij om te scholen en Schouten Energy op te richten.

Waarom is een duurzame toekomst belangrijk?

Opkomende economieën en de groeiende wereldbevolking doen een steeds groter beroep op de natuurlijke hulpbronnen van de aarde. De vraag naar grondstoffen en energie stijgt, en nooit eerder was de noodzaak en de uitdaging om de samenleving te verduurzamen op het gebied van energiewinning, landbouw en economie groter dan in deze eeuw.

Hoe kunnen we veranderen van een ‘fossil-based economy’ in een ‘biobased economy’? En hoe kunnen we anders met de natuur omgaan? Een biobased economy is ook een circulaire economie. In de circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde, dit betekent minder grondstoffenverbruik en minder afval, en bewustwording dat we anders (en minder!) moeten gaan consumeren.

Critici beweren dat duurzame energie niet rendabel is, wat vind je daarvan?

Dat lijkt me dan des te meer reden om op zoek te blijven naar innovatieve technische oplossingen. Ook het eerste zonnepaneel was nog niet rendabel, maar wereldwijd is er inmiddels 177 GW opgewekt uit zonne-ergie.

Wat kunnen van jou in de toekomst verwachten?

Veel groen! Toepasbare innovatieve oplossingen voor energieverbruik, maar ook voor hergebruik van water en grondstoffen. Bijvoorbeeld door een duurzaam ontwerp te maken waarbij de circulaire economie lokaal toegepast kan worden, zonder restproducten en waar het water wordt gerecycled. Maar ook een ontwerp dat energie & CO2 neutraal is, en dat een bijdrage kan leveren aan de bewustwording ten aanzien van een duurzame en biobased samenleving.

Mijn ervaring, met name op het gebied van produktie processen en project management komt hier goed van pas. Ik heb altijd op complexe projecten gewerkt waarbij technologie een grote rol speelde.

Volg Jeanet op LinkedIn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s