Doelstelling

Schouten Energy wil met innovatieve technische oplossingen een bijdrage leveren aan een circulaire economie en duurzame toekomst, door het produceren van energie en grondstoffen uit hernieuwbare bronnen zoals biomassa en waterkracht.

Schouten Energy heeft ervaring met op maat gemaakte technische innovaties die op projectbasis zijn te realiseren, en heeft de uitvoering en exploitatie begeleid van diverse duurzame trajecten, varierend van energie opwekking via zonnepanelen, tot het vervaardigen van produkten uit biomassa en hergebruik van water.

Een transitie naar een duurzame samenleving is onvermijdelijk, en om dat te bereiken heeft de wereld behoefte aan innovaties en een nieuwe generatie van goed opgeleide professionals die een duurzame toekomst kunnen en willen realiseren. Schouten Energy adviseert hoe ondernemers, onderzoekers, overheid en onderwijs samen een circulaire economie kunnen creeren, door duurzaam te bouwen, duurzaam te produceren en te recyclen. 

Voor meer informatie of vragen, neem contact op of volg ons op LinkedIn.

LinkedIn Profile

Contact